Quan les activitats extraescolars són un desafiament per a les escoles

Les activitats extraescolars han esdevingut un element cada cop més present a la vida de l’alumnat. Sens dubte, ofereixen múltiples beneficis pel que fa al desenvolupament integral dels estudiants, però la sobrecàrrega d’activitats extraescolars de vegades complica la tasca educativa a les aules.

las actividades extraescolares son un desafío para los colegios

Quan finalitza el curs escolar, pares i mares encara tenen deures. Cal acabar el puzle de les activitats extraescolars del proper any, perquè al setembre, a la tornada a l’escola, estigui tot organitzat: triar les activitats més idònies per a cada estudiant segons les seves preferències i habilitats, quadrar horaris, coordinar recollides amb cangurs o avis, compaginar opcions amb germans si n’hi ha… La tendència actual d’omplir l’agenda dels nens amb diverses activitats extraescolars, respongui a necessitats logístiques de conciliació familiar i laboral o bé a desitjos de donar la millor educació als futurs professionals, suposa un repte organitzatiu per a les famílies. Però també per als col·legis i els equips docents.

Activitats extraescolars i desafiaments a l’aula

  • Els diferents nivells d’aprenentatge que s’observen a l’aula són de vegades conseqüència de les activitats extraescolars, especialment en matèries com anglès i música. En dedicar part del seu temps lliure a activitats extracurriculars, alguns estudiants poden avançar a un ritme més accelerat en aquestes matèries, creant una escletxa respecte als seus companys que no fan aquestes activitats. Això suposa un desafiament per als equips docents, perquè o bé adapten la matèria als diferents nivells o bé s’enfronten a la dificultat de mantenir motivats a l’aula els alumnes avançats.
  • Un altre repte important és la sobrecàrrega de l’agenda dels nens. Per necessitats logístiques quant a conciliació d’horaris o per desig de millorar les habilitats i capacitats dels fills, molts pares opten per omplir el temps lliure amb una gran quantitat d’activitats extraescolars. Això pot generar un excés d’estimulació i estrès en els nens, a més de molt de cansament, cosa que alhora pot afectar negativament el seu rendiment acadèmic i el seu benestar general, un repte afegit per al professorat.

“Descans, diversió i desenvolupament”

La psicòloga i coach Júlia Pascual argumenta que “les jornades laborals tan llargues de les mares i els pares provoquen que els nens i les nenes hagin de fer activitats extraescolars no com a opció sinó com a obligació, i així les seves agendes acaben sent estressants i angoixants com si fossin petits/es empresaris/àries”. Aquesta experta adverteix que “la millor activitat extraescolar és el joc lliure, no estructurat, perquè potencia el pensament creatiu”. “Tal com deia el sociòleg Dumazedier, el temps lliure dels infants hauria de contenir les tres D: descans, diversió i desenvolupament”, afegeix.

Altres especialistes alerten que la sobrecàrrega d’activitats extraescolars pot provocar a l’alumnat cansament físic i mental, dificultat per concentrar-se, irritabilitat, problemes de son i una disminució del rendiment escolar.

A més, segons la psicòloga social Susan Newman, “l’excés d’activitats pot ser contraproduent per al talent perquè la dispersió evita concentrar-se i ser realment bo en una cosa”.

Per això, és important que pares i mares siguin conscients dels efectes negatius que pot tenir un excés d’activitats extraescolars per als fills. Allò més recomanable és que busquin un equilibri entre la formació acadèmica, les activitats extracurriculars i el temps lliure per al descans i el joc.

Clickedu, gestió eficient de les activitats extraescolars

Més enllà del debat sobre la càrrega d’extraescolars a l’agenda dels estudiants d’avui dia, la veritat és que aquesta tendència de completar el currículum escolar dels nens suposa un repte també per als centres educatius, quan aquests assumeixen la seva organització i gestió.

En aquest context, la plataforma Clickedu pot ser una eina valuosa per facilitar aquesta tasca. Els beneficis del nostre programari de gestió educativa intel·ligent en aquest sentit són:

  • Simplificació de la gestió: Clickedu permet als centres educatius tenir una visió completa de les activitats disponibles, els alumnes inscrits i les quotes pendents de pagament.
  • Millora de la comunicació: Clickedu centralitza la gestió de les activitats extraescolars i permet coordinar espais i proveïdors d’activitats, fet que suposa una millora substancial del procés de comunicació per a les famílies.
  • Inscripció senzilla i segura: Clickedu permet als pares i mares inscriure els seus fills a les activitats extraescolars del seu interès de manera senzilla i segura.

A més, la nostra eina permet la integració de diferents APIs per si vols intercanviar i connectar dades actuals del teu centre.

Si vols conèixer més detalls sobre com Clickedu pot ajudar en la gestió i organització de les activitats extraescolars, pots consultar aquest article.

Demana una demo!