Política de frau

La línia directa per a denúncies Sanoma-WhistleB permet als empleats del grup Sanoma i a tercers notificar sospites de faltes greus amb total confiança. Es tracta d’un primer sistema d’alerta per reduir els riscos, així com una eina important per fomentar un nivell alt d’ètica empresarial i per conservar la confiança que els clients i el públic han dipositat en Sanoma.

Els empleats del grup Sanoma (o tercers com a proveïdors o altres socis comercials) poden utilitzar voluntàriament la línia directa als països on Sanoma opera per denunciar conductes indegudes per part del grup d’empreses de Sanoma o que es produeixin dins aquest grup.

Si vostè està interessat en acudir a Sanoma directament per denunciar alguna falta greu, pot fer clic al següent enllaç i seguir les instruccions que s’hi indiquen:

https://report.whistleb.com/es/Sanoma