Les claus del màrqueting educatiu per atraure inscripcions a les escoles

El màrqueting educatiu fa referència al conjunt d’estratègies i accions que una escola o institució educativa duu a terme per promocionar-se i atreure nous estudiants. Descobreix en aquest article com portar a terme un màrqueting educatiu efectiu!

marketing-educativo-blog

L’objectiu principal del màrqueting educatiu és donar a conèixer els valors, l’oferta educativa i els avantatges competitius de la institució, a fi de destacar davant de la competència i atreure un nombre major d’alumnes. En època de jornades de portes obertes i de preinscripcions escolars, és un tema que té molta importància.

El màrqueting educatiu s’ha convertit en una eina clau per als col·legis i centres educatius, ja que els permet millorar la seva imatge i reputació, fidelitzar els alumnes actuals, atreure nous estudiants i millorar la seva posició al mercat educatiu. De fet, el màrqueting educatiu pot tenir un impacte a les inscripcions de les escoles.

Enrique Escandón, director del Col·legi Alameda d’Osuna, reconeix que estem davant d’un canvi de paradigma: “Abans la comunicació i el màrqueting no es contemplaven a l’àmbit educatiu. Ara, amb la fi del baby boom, la comunicació de sobte cobra una importància tremenda, perquè és la manera de poder atreure nous clients i de mantenir el client intern que ja tenim… I sí, els estudiants realment són clients, i la satisfacció del client en l’àmbit educatiu ara mateix és la causa principal per la qual les escoles s’omplen”.

Quina és la incidència del màrqueting educatiu als centres?

Si la satisfacció del client cobra tanta importància avui dia en l’àmbit educatiu, tal com defensa Escandón, aleshores és evident que el màrqueting educatiu pot arribar a tenir molta incidència en un centre escolar: pot tenir impacte fins i tot a l’oferta educativa i a les polítiques de selecció d’estudiants, especialment als centres privats. Vegem quin impacte pot tenir detalladament:

  • En primer lloc, el màrqueting educatiu pot influir en l’oferta educativa de l’escola. Si la institució s’enfoca a atreure un determinat tipus d’estudiants, pot ser que adapti la seva oferta educativa per satisfer les necessitats i les expectatives d’aquest públic. Per exemple, una escola que vulgui atreure estudiants interessats en les arts pot centrar la seva oferta en aquest tipus de matèries i activitats.
  • En segon lloc, el màrqueting educatiu també pot influir en les polítiques i les estratègies de l’escola pel que fa a la selecció d’estudiants. Si la institució s’enfoca a atreure un determinat tipus d’alumnes, pot ser que adapti les seves polítiques i estratègies de selecció per afavorir aquest públic. Per exemple, una escola que vulgui atreure estudiants internacionals pot tenir polítiques i processos de selecció més flexibles o adaptats a les necessitats del públic.
  • Finalment, i segurament el punt més important, el màrqueting educatiu pot afectar la reputació i la percepció de l’escola. Si una escola realitza campanyes de màrqueting efectives i atractives, pot millorar la seva imatge i reputació, cosa que alhora pot influir en la percepció de les famílies i els estudiants sobre la qualitat de la institució. Per contra, si l’escola no realitza esforços en la seva estratègia de màrqueting, pot ser vista com menys atractiva o menys competitiva.

En qualsevol cas, és important que les institucions educatives mantinguin un equilibri entre la seva estratègia de màrqueting i la seva missió educativa i valors, per garantir que la seva oferta educativa i polítiques estiguin enfocades a l’aprenentatge i benestar dels estudiants, i no només a atreure nous alumnes. Es tracta, en definitiva, d’alinear l’estratègia de màrqueting educatiu amb la proposta formativa del centre, la missió i els valors, i no al revés.

Què diuen els experts sobre el màrqueting educatiu?

Miguel Rossy, expert en màrqueting educatiu i consultor en estratègies de màrqueting per a institucions educatives a Espanya i Amèrica Llatina, és autor del llibre “El secret del màrqueting educatiu: el professorat és la marca de l’escola”. L’autor destaca que “ha crescut la importància del màrqueting especialment en els períodes de preinscripció escolar, però també s’està duent a terme la resta de l’any, ja que una bona feina de màrqueting pot evitar el tancament d’una aula o fins i tot tota d’una escola. El màrqueting educatiu, per tant, és necessari, o potser imprescindible”.

D’altra banda, alguns educadors com Alfie Kohn, autor de diversos llibres sobre educació, han argumentat que el màrqueting educatiu pot tenir un impacte negatiu a l’educació en centrar-se en atreure estudiants en lloc de millorar la qualitat de l’ensenyament. També argumenten que pot crear expectatives poc realistes en els estudiants i les seves famílies, i augmentar la pressió sobre ells per prendre decisions precipitades.

Algunes idees per a una estratègia de màrqueting educatiu

En realitat, molts centres escolars duen a terme certa estratègia de màrqueting educatiu gairebé sense adonar-se’n. Mantenir el lloc web del col·legi és ja de per si mateix una acció de comunicació i màrqueting, així com enviar circulars a les famílies.

Altres idees per portar l’estratègia de màrqueting educatiu al següent nivell serien la gestió de perfils de xarxes socials del centre, mantenir un blog amb la publicació d’articles interessants per al nostre principal target, i dur a terme campanyes de publicitat a les xarxes socials a la època de preinscripcions. A més, les mateixes jornades de portes obertes que s’organitzen també es poden entendre com a una acció de màrqueting educatiu.

Amb Clickedu, l’estratègia de màrqueting educatiu es pot dur a terme de manera més eficient i fàcil, ja que la plataforma integra diverses funcionalitats que són clau en aquest sentit, com l’enviament de comunicacions a les famílies per diversos canals i el manteniment de la web. A més, en tractar-se de la plataforma de gestió educativa més completa del mercat, sens dubte el fet que un centre compti amb Clickedu és ja de per si mateix una proposta de valor afegit respecte a altres centres que no disposin d’aquest programa, i per tant aquest punt es pot convertir perfectament en un dels claims dels missatges de comunicació i màrqueting.

Demana una demo!