Sanoma manté la qualificació A- en el CDP sobre canvi climàtic

Sanoma, el grup líder en educació a Europa del qual forma part Clickedu, ha estat guardonat amb la qualificació A- de lideratge en l’avaluació global CDP sobre canvi climàtic per segon any consecutiu. El CDP és el sistema referent a nivell mundial per mesurar la sostenibilitat i la transparència ambiental corporativa i varia en una escala de la A a la D-. A més de la qualificació A- en la categoria de canvi climàtic, Sanoma ha obtingut, també per segon any consecutiu, una sòlida qualificació de B en la categoria de boscos.

Noti_Sanoma_sostenibilidad

“Estem contents de ser reconeguts amb aquesta qualificació de lideratge del CDP. Durant 2023, vam continuar amb els nostres esforços sistemàtics per reduir les emissions. Ens prenem la crisi climàtica seriosament i utilitzem les qualificacions per avaluar i millorar el nostre rendiment”, ha explicat Kaisa Uurasmaa, cap de Relacions amb Inversors i Sostenibilitat a Sanoma, sobre la notícia de la qualificació de CDP sobre canvi climàtic.

L’enfocament de Sanoma contra el canvi climàtic inclou cinc passos:

  • Mesurament integral de la petjada climàtica
  • Objectius climàtics ambiciosos que cobreixen les emissions de les nostres pròpies operacions i de tota la cadena de valor
  • Fulles de ruta clares de reducció
  • Fort compromís de l’alta direcció
  • Comunicacions transparents

Evolució favorable per al CDP sobre canvi climàtic

Els impactes climàtics més significatius de Sanoma i el 95% de la seva petjada de carboni anual total provenen de la seva cadena de valor indirecta. L’objectiu de Sanoma és reduir les emissions absolutes de gasos d’efecte d’hivernacle de l’Abast 3 (provingudes de béns i serveis comprats, activitats relacionades amb combustibles i energia, i transport i distribució) en un 38% el 2030, partint de les dades de 2021 com a any base. Durant 2022, les emissions de la cadena de valor de Sanoma van disminuir un 8,2% com a resultat de diverses iniciatives relacionades amb l’ús de materials, logística i serveis.

Per altra banda, en les seves pròpies operacions, Sanoma té com a objectiu reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de l’Abast 1 i 2 en un 42% per a 2030, des de l’any base 2021. Les accions se centraran especialment en les emissions causades per la calefacció i refrigeració de les seves instal·lacions i vehicles. Les emissions de les pròpies operacions generen aproximadament el 5% de la petjada de carboni anual total de Sanoma. Durant 2020-2021, Sanoma va reduir a la meitat aquestes emissions, i en 2022 van disminuir un 7% més.

Juntament amb la reducció d’emissions, el grup té com a objectiu ser neutre en carboni el 2030, el que implica compensar les emissions que no es poden evitar.

El CDP és una organització global sense ànim de lucre que avalua anualment l’acció ambiental de les empreses. Les puntuacions es basen en l’abast de la presentació d’informes, la identificació i gestió de riscos ambientals i el compliment de les millors pràctiques en la gestió ambiental. El CDP augmenta regularment el nivell mínim requerit per a una qualificació de lideratge. En 2023, prop de 21.000 organitzacions de tot el món es van sotmetre a l’anàlisi d’aquesta organització, i només aproximadament 400 van aconseguir la qualificació de lideratge del CDP sobre canvi climàtic.

Sanoma és un grup de mitjans de comunicació i productes del sector educatiu que opera en 12 països europeus i empra a més de 5.000 professionals. A Espanya, Santillana i Clickedu formen part del grup Sanoma.

Mira aquest vídeo si vols saber més sobre l’estratègia de sostenibilitat de Sanoma.

Demana una demo!