Clickedu: La plataforma educativa digital a País Basc

Clicekedu és la plataforma de gestió educativa per als centres d'educació líders del País Basc.
No t'ho creus? Demana avui mateix una demo!

Recurso-1

Clickedu és molt més que una plataforma líder educativa al País Basc. És l’ avantguarda de la revolució en gestió docent, combinant tecnologia avançada i metodologies d’ ensenyament innovadores, en consonància amb els centres d’ educació més prestigiosos de la regió.

La nostra plataforma digital és l’eina imprescindible per a l’equip directiu de qualsevol centre escolar que busca solucions integrals per a la gestió educativa i l’aprenentatge. El que realment fa de Clickedu una opció única al País Basc és la nostra fusió perfecta entre tecnologia i educació.

No només oferim una plataforma de gestió escolar, sinó que proporcionem una experiència transformadora que facilita un ensenyament innovador i una organització eficient. Creiem en el poder de la tecnologia per revolucionar la forma en què ensenyem i aprenem, i som aquí per portar-lo al següent nivell.

Recurso-2

L’LMS (Sistema de gestió d’aprenentatge) a Clickedu

L’LMS (Learning Management System) de Clickedu és un pilar fonamental en la seva oferta educativa, adaptant-se a les necessitats d’aprenentatge i avaluació de l’entorn educatiu basc.

lms learning management system pais vasco

LMS: Adaptació de l’ aprenentatge i avaluació avançada

Clickedu és una plataforma líder en gestió que es destaca per la seva capacitat excepcional per personalitzar el procés educatiu per a cada estudiant.

El seu sistema de gestió d’ aprenentatge, o LMS, ofereix una plataforma avançada que permet l’ avaluació basada en estàndards i l’ adaptació del currículum per satisfer les necessitats individuals de l’ alumnat. Aquesta capacitat el distingeix com un dels millors sistemes en el seu camp.

sistema de gestió d' aprenentatge pais basc

Promovent metodologies innovadores i diversitat educativa

Clickedu és una plataforma educativa que impulsa metodologies innovadores i fomenta la diversitat a l’aula. A més, proporciona recursos i eines per abordar de manera efectiva l’atenció a la diversitat.

atenció a la diversitat a l'aula pais basc

Expansió de l' educació digital

L’LMS de Clickedu s’ha dissenyat acuradament per adaptar-se a les necessitats educatives del País Basc, proporcionant un entorn d’aprenentatge enriquit i divers. Gràcies al seu enfocament innovador, aquest ERP educatiu va més enllà dels límits de l’educació tradicional, brindant als estudiants i als docents una experiència educativa veritablement única.

herramientas tic

Eines TIC: Avanços en la competència digital

Les eines TIC de Clickedu juguen un paper cabdal en el desenvolupament de la competència digital de l' alumnat, oferint un aprenentatge interactiu i modern.

campus virtual

Diversitat i activitats educatives

L'LMS que ofereix Clickedu, una plataforma educativa a la xarxa, es dedica a fomentar i promoure la diversitat docent. Ho fa proporcionant una àmplia gamma d'activitats i recursos educatius, dissenyats per abordar i satisfer una varietat d'estils d'aprenentatge i necessitats individuals de cada estudiant del País Basc.

metodologia en educacion primaria

Integració de l' LMS a l' ensenyament primari i secundari

La integració de l'LMS en l'ensenyament primari al País Basc ha estat un gran avenç, permetent als docents implementar metodologies en educació primària i secundària de manera efectiva i creativa.

ERP educatiu a Clickedu: Millora en la gestió acadèmica


Clickedu
inclou un
ERP educatiu
avançat, que millora significativament la gestió acadèmica i administrativa als centres educatius bascos.

ERP: Enfortiment de l’ administració i eficiència

El mòdul ERP per a escoles de Clickedu és una eina innovadora que simplifica i enforteix l’administració escolar en tots els aspectes. Des del control d’ assistència d’ alumnes fins a l’ organització i el quadrant d’ horaris, aquest sistema garanteix una gestió escolar eficient i sense complicacions.
plataforma digital pais basc

Programari de gestió escolar: renovació administrativa

L’eina de programari de gestió escolar proporcionada per Clickedu juga un paper crucial en la modernització dels processos administratius.

Aquesta eina ofereix solucions efectives i pràctiques per a la gestió d’ aules de nivell secundari, així com per satisfer altres necessitats administratives essencials en l’ àmbit de l’ educació.

programa gestion academica pais vasco

Organització i planificació amb eines innovadores

Clickedu proporciona eines innovadores per a la planificació acadèmica, com un planificador de classes i una app per crear horaris, facilitant l’organització i gestió del temps escolar.

equip directiu d' un centre escolar pais basc

ERP educatiu de Clickedu

Clickedu, plataforma educativa de renom, proporciona una varietat de mòduls essencials que cobreixen de manera integral els aspectes més cabdals i fonamentals de la gestió docent a la regió del País Basc.

equipo directivo de un centro escolar

Gestió Administrativa i Secretariat Eficient

La gestió administrativa i secretariat que ofereix Clickedu posa a l’abast del personal dels col·legis una administració eficient, un element cabdal i absolutament essencial per garantir el bon funcionament i l’operativitat òptima dels centres educatius.

modulo academico

Gestió acadèmica

La gestió acadèmica de Clickedu s’adapta al context educatiu basc, proporcionant eines específiques per a la gestió de l’aprenentatge i l’avaluació.

gestion docente

Suport i Gestió Docent

Clickedu proporciona un suport integral i complet en la gestió docent, facilitant als educadors la implementació de metodologies efectives i la realització de seguiments acadèmics rigorosos i detallats.

modulo psicopedagogico

Assistència Psicopedagògica i Suport a l' Estudiant

El suport psicopedagògic és un aspecte fonamental de Clickedu, facilitant recursos per atendre les necessitats individuals dels estudiants, incloent adaptacions curriculars significatives i no significatives. Amb el seu Departament d’Orientació – DOIP, permet crear alertes i sol·licituds d’intervenció davant assetjament o bullying.

modulo comunicacion colegio

Comunicació i Connexió Comunitària

Clickedu, com a eina educativa clau, promou i fomenta una comunicació efectiva i eficient dins de la comunitat que forma un centre d’ educació. El seu principal objectiu és facilitar l’intercanvi d’informació i la col·laboració entre els diferents actors, incloent docents, estudiants i famílies. Aquest intercanvi i col·laboració es realitza de manera fluida, permetent una millor entesa i cooperació entre tots els membres.

Implementació de Clickedu en Centres Educatius Bascos

La inclusió de Clickedu en les institucions educatives de la regió del País Basc ha establert un precedent significatiu en la digitalització i modernització de l’ensenyament en aquesta regió. A més, aquest avanç ha marcat una fita en la transformació digital del sector docent en l’àrea.

ventajas clickedu

Raons per Integrar Clickedu

Les raons per integrar Clickedu als centres educatius bascos inclouen la seva eficiència en la gestió, el seu enfocament innovador en la docència i la seva capacitat per adaptar-se a diverses necessitats formatives.

capacitacion plataforma digital educativa

Procés de Transició i Capacitació Efectiva

La inclusió de la plataforma Clickedu als centres educatius ubicats a la regió basca incorpora una capacitació efectiva i exhaustiva. Compta amb una formació dissenyada per garantir que tant el personal docent com els administratius puguin treure el màxim profit de totes les funcionalitats que ofereix aquesta innovadora plataforma educativa.

Útil per a tots

Col·legis

Gestió integral i sostenible

Professorat

Les eines més innovadores

Alumnat

El millor entorn per a l’aprenentatge

Famílies

Més transparència per a major tranquil·litat

Recurso-3

Clickedu: Un Soci Clau en l'Evolució Educativa del País Basc

Clickedu s’ha consolidat i establert fermament com un soci essencial i clau en el procés d’evolució i modernització del sistema educatiu del País Basc. Això és gràcies al al qual es dedica a oferir solucions integrals i completes que responen de manera efectiva a les necessitats i demandes educatives actuals, adaptant-se als temps moderns.

Els avantatges i beneficis que proporciona Clickedu al País Basc són nombrosos i variats, abastant un ampli espectre que va des de l’eficiència en la gestió i administració dels recursos educatius, fins a la innovació i creativitat en les metodologies d’ensenyament i aprenentatge.

Si el teu centre educatiu s’ubica al País Basc i estàs interessat a començar el teu viatge cap a la transformació educativa amb Clickedu, ¡som aquí per ajudar-te! 

Pots posar-te en contacte amb el nostre equip en qualsevol moment per obtenir més informació i començar a col·laborar junts. Ens encantaria treballar amb mi!