Els 5 grans desafiaments del professorat a l’aula

Ser docent actualment no és una tasca fàcil. Als desafiaments tradicionals de l’ensenyament se sumen nous reptes com la diversitat a l’aula, la necessitat d’adaptar-se a les noves tecnologies i la pressió per complir un currículum cada cop més extens, les pautes del qual canvien cada cert temps al ritme de les noves legislacions.

Desafíos del profesorado en el aula

En aquest article, analitzarem cinc dels grans desafiaments del professorat a l’aula i com Clickedu, la plataforma de gestió educativa intel·ligent i més completa del mercat, pot ser una eina molt valuosa per superar-los o pal·liar-los.

1. Diferents nivells d’aprenentatge

En una mateixa aula solem trobar alumnes amb diferents nivells educatius i ritmes d’aprenentatge. Atendre les necessitats de cadascun pot ser un repte per a l’equip docent, i no sempre es compta amb el personal de suport necessari, el que suposa un dels grans desafiaments del professorat a l’aula.

Segons el filòleg Richard Bueno, expert en formació de formadors, “la reacció instintiva del professor sol ser dirigir l’ensenyament al nivell mitjà de la classe, per així tenir un nombre més gran d’alumnes ‘atesos’, encara que amb aquesta tàctica es pugui perdre l’atenció dels més avançats i la dels menys aptes. Una altra estratègia pot ser adequar el nivell al grup més elevat o al menys competent, però aleshores temes com la desmotivació, el desinterès i els problemes de disciplina poden començar a aflorar a la classe”.

Les eines innovadores que Clickedu inclou per millorar l’experiència de l’aprenentatge inclouen la possibilitat de programar i coordinar projectes per treballar de forma grupal, així com l’elaboració d’activitats d’autoavaluació. Aquestes opcions permeten crear rutes d’aprenentatge més personalitzades.

2. Dificultat de complir tot el currículum

La quantitat de contingut que s’ha de cobrir al currículum actual pot ser aclaparadora per als docents quan els diferents ritmes d’aprenentatge retarden la programació. Normalment això provoca que els darrers temes es donin massa ràpid. L’impuls de l’aprenentatge per competències també pot dificultar la tasca de completar el currículum, tenint en compte la novetat que representa. Tot això pot minvar la qualitat educativa, per la pressió del professorat.

“Els currículums ‘enciclopèdics’ impossibiliten un aprenentatge profund i significatiu -opina Francisco Luna, de l’Institut Basc d’Avaluació i Investigació Educativa-, i a més el món ha canviat dràsticament i les fonts de coneixement s’han ampliat. La pròpia supervivència obliga a combatre l’avorriment dels estudiants i la frustració dels docents, per això cal plantejar canvis al currículum”.

La possibilitat d’estalviar temps amb tasques repetitives com ara el recompte d’absències o les avaluacions és un dels principals avantatges que ofereix Clickedu: permet alliberar temps per allò que és realment important, la tasca educativa.

3. Poc temps per preparar les classes

Els docents solen tenir una gran càrrega de treball, entre classes, tutories i reunions, cosa que els deixa poc temps per preparar les lliçons de forma creativa. I, en molts casos, aquestes tasques s’han de dur a terme a casa, durant el temps lliure.

Alguns formadors arriben a fer servir el triple de temps per preparar una classe que per impartir-la, especialment quan es dóna aquesta lliçó o matèria per primera vegada. Amb la repetició, els temps disminueixen. En qualsevol cas, això també depèn de la creativitat que cada professional vulgui invertir en la seva classe, emprant materials propis o bé recorrent a llibres de text, per exemple.

Clickedu és també un LMS (learning management system), és a dir, integra eines d’e-learning com a llibres digitals de les editorials i solucions com Microsoft 365 for Education, Google Workspace for Education, Moodle, Dropbox i Its Learning. D’aquesta manera, el professorat pot fer servir materials ja preparats i estalviar temps en la preparació de les classes.

4. Alumnes desmotivats i problemes de disciplina

La manca de motivació per part d’alguns estudiants i els problemes de disciplina són cada cop més freqüents a les aules espanyoles, segons denuncien nombrosos pedagogs i experts. Això dificulta l’aprenentatge i crea un ambient negatiu a l’aula que repercuteix en la qualitat de l’experiència educativa.

Scott Carrell, especialista en economia de l’educació, argumenta que l’alumnat disruptiu té un impacte clar en els seus companys, per la disminució del temps de classe efectiu que provoca: “Quan un docent passa una quantitat significativa de temps tractant de manejar els problemes de comportament d’un o més estudiants disruptius, es redueix el temps que es dedica a l’ensenyament. Això pot resultar en un menor progrés acadèmic i una manca de comprensió dels conceptes clau”.

El mòdul psicopedagògic de Clickedu (DOIP) és una eina molt útil per fer el seguiment dels problemes de comportament de l’alumnat i facilita la comunicació al si de l’equip docent i amb les famílies. A més, Clickedu permet proposar activitats d’autoavaluació i es pot utilitzar també com una xarxa social per a la classe, cosa que pot motivar més determinats estudiants.

5. Dificultats per introduir noves metodologies

La introducció de noves metodologies educatives pot ser un desafiament per als docents, ja que requereix formació, temps i recursos. A més, pot comportar alguns riscos, com s’ha argumentat durant aquests darrers mesos respecte a la intel·ligència artificial.

Clickedu ofereix formació específica per als equips docents, per ajudar-los a treure tot el partit a la plataforma i a les innovadores eines educatives que integra.

Una plataforma, múltiples solucions

En resum, Clickedu és una plataforma de gestió educativa integral que pot ajudar a superar els grans desafiaments del professorat a l’aula. Ofereix una àmplia varietat de recursos, eines i estratègies que permeten als docents:

  • Atendre la diversitat a l’aula.
  • Complir amb el currículum de manera eficient.
  • Preparar les classes de manera creativa i atractiva.
  • Fomentar la motivació i la participació dels alumnes.
  • Introduir noves metodologies a l’aula.

Si vols conèixer més sobre les possibilitats que ofereix Clickedu, demana més informació aquí.

Demana una demo!