Dies internacionals per treballar a l’aula

El calendari està replet de dates importants que es commemoren a escala mundial i que poden ser una oportunitat per treballar a l’aula. Els dies internacionals són una eina educativa que serveix per fer reflexionar als estudiants sobre temes rellevants en l’àmbit global i fomentar la seva consciència social.

Días internacionales para trabajar en el aula

A través d’activitats, projectes i treballs, es poden abordar qüestions que van des de la igualtat de gènere fins a la protecció del medi ambient. En aquest article, explorarem alguns dels dies internacionals més rellevants per treballar a l’aula i proporcionarem idees i recursos útils perquè els docents puguin portar-los a la pràctica.

Dia Internacional de la Pau

Un dels dies internacionals més importants és el Dia Internacional de la Pau, que se celebra el 21 de setembre. En aquest dia, els estudiants poden reflexionar sobre la importància de la pau i la no-violència, i participar en activitats que fomentin la resolució de conflictes de manera pacífica. Aquí tenim algunes idees:

 • Debat: els debats en els quals els estudiants tenen opinions oposades contribueixen al fet que expressin les seves idees de manera clara i respectuosa, i a escoltar les opinions dels altres sense jutjar.
 • Joc de rols: realitzar un joc de rols en el qual els estudiants interpretin diferents papers en situacions conflictives comporta que aprenguin a resoldre conflictes de manera pacífica, negociant i buscant el consens per arribar a acords.

Dia Internacional de la Dona

Un altre dia internacional que pot ser de gran interès per als estudiants és el Dia Internacional de la Dona, que se celebra el 8 de març. Aquest dia es commemora la lluita de les dones per la igualtat de drets i oportunitats. A l’aula, es poden dur a terme activitats i projectes que fomentin la igualtat de gènere i l’eliminació de la discriminació cap a les nenes:

 • Recerca sobre dones destacades: investigar sobre dones destacades en la història, la ciència, l’art, la política, etc., i presentar-ho a classe, fomenta el coneixement i la visibilitat de les dones i els seus assoliments.
 • Taller d’habilitats per al lideratge: l’objectiu és fomentar l’autoestima i confiança de les nenes, així com proporcionar-les eines per desenvolupar les seves habilitats de lideratge i fer front als estereotips de gènere.

Dia Internacional de la Terra

El Dia Internacional de la Terra, que se celebra el 22 d’abril, és una altra data important per a treballar a l’aula. Els estudiants poden reflexionar sobre la importància de cuidar el medi ambient i participar en activitats que fomentin la conservació i el respecte per la naturalesa.

 • Campanyes de neteja: organitzar campanyes de neteja a l’aula o en la comunitat per recollir escombraries i residus ajuda els estudiants a reflexionar sobre la importància de mantenir el medi ambient net i aprendre a separar els residus correctament.
 • Excursions a l’aire lliure: gràcies a les excursions a l’aire lliure, els estudiants es connecten amb la naturalesa, poden aprendre sobre les diferents espècies de plantes i animals, i reflexionar sobre la biodiversitat.

Dia Mundial de la Salut Mental

El Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d’octubre, és una altra data rellevant per abordar a l’aula. En aquest dia, els estudiants poden prendre consciència sobre la importància de la salut mental i la prevenció de les malalties mentals. També es poden dur a terme activitats que fomentin l’autoestima, l’autoacceptació i la cura personal:

 • Xerrades sobre la importància de la salut mental: convidar a experts en salut mental a donar xerrades a l’escola per conscienciar sobre la importància de cuidar la salut mental i prevenir malalties mentals.
 • Exercici físic: animar els estudiants a participar en activitats físiques que puguin millorar el seu benestar mental, com a caminades o sessions esportives o d’entrenament físic.

Dia Internacional dels Drets Humans

El Dia Internacional dels Drets Humans se celebra el 10 de desembre, i és una data commemorativa establerta per l’Organització de les Nacions Unides per destacar la importància dels drets humans a tot el món i per recordar l’adopció de la Declaració Universal dels Drets Humans en 1948. Els estudiants poden reflexionar sobre els drets fonamentals de totes les persones, i crear consciència i acció en la promoció, protecció i defensa dels drets humans a tot el món. Algunes activitats a proposar podrien ser:

 • Creació de cartells i murals: crear cartells o murals que promoguin els drets humans pot ajudar a crear consciència en la comunitat escolar sobre la importància dels mateixos i la seva protecció.
 • Representacions teatrals: crear representacions teatrals o escenes que il·lustrin situacions en les quals es comprometin els drets humans pot ajudar els estudiants a desenvolupar la seva creativitat i a reflexionar sobre la importància de la justícia i la igualtat en la societat.

Dia Internacional de l’Alimentació

El 16 d’octubre se celebra el Dia Internacional de l’Alimentació, per destacar la importància de l’alimentació sana i sostenible. És una ocasió per fomentar el desenvolupament d’hàbits alimentaris saludables i sostenibles, i per treballar junts en la lluita contra la fam i la malnutrició en totes les seves formes.

 • Tallers de cuina saludable: organitzar tallers de cuina saludable a l’aula, on els estudiants puguin aprendre a preparar menjars saludables i equilibrats, és ideal per treballar en equip i aprendre sobre la importància d’una dieta equilibrada.
 • Recerca d’aliments: investigar sobre els diferents aliments i la seva importància en una dieta saludable és una forma ideal perquè els estudiants discuteixin sobre els beneficis i riscos dels mateixos i fomentin el debat.

Per descomptat, aquests són només alguns exemples de dies internacionals que poden ser d’interès per treballar a l’aula. Hi ha moltes altres dates importants, com el Dia Internacional de l’Educació, el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona o el Dia Mundial del Medi Ambient, entre d’altres.

Aconseguir que els dies internacionals fomentin la reflexió

En treballar a l’aula els dies internacionals, és important tenir en compte que es tracta d’una oportunitat per fomentar la reflexió i l’empatia en els estudiants. En lloc de simplement ensenyar-los fets i xifres, es tracta de fomentar la consciència social i la ciutadania global en ells. De fet, Miguel Ángel Santos, professor de la Universitat de Múrcia, adverteix que treballar amb dies internacionals no ha de limitar-se a una simple celebració o a la realització d’activitats puntuals, sinó que ha de fomentar part d’un enfocament global de l’educació en valors. Per part seva, Beatriz Cerezo, experta en educació intercultural, creu que els dies internacionals poden ser una eina útil per promoure el diàleg intercultural i la comprensió entre diferents cultures.

Els docents poden aprofitar aquestes dates commemoratives per involucrar activament els seus estudiants en el seu aprenentatge i fomentar el desenvolupament d’habilitats importants a través d’eines educatives, com ara jocs de rols, debats i projectes col·laboratius, entre altres.