Realitat augmentada a les aules

La Realitat Augmentada és una tecnologia que, en certa mesura, pot canviar la manera com s’ensenya i s’aprèn a les aules, perquè permet aprendre de manera pràctica i experimental. Descobriu en aquest article com aquesta nova tecnologia pot canviar l’experiència de l’aprenentatge a les aules.

nino-jugando-gafas-vr

La Realitat Augmentada (RA) és una tecnologia que superposa informació digital, com ara sons, vídeos i gràfics, sobre l’entorn del món real. La RA es confon sovint amb la Realitat Virtual (RV), una tecnologia que crea entorns artificials. Juntes, aquestes tecnologies es coneixen com a Realitat Estesa (RX) i estan impulsant el canvi en tots els sectors, inclòs el de l’educació. Llavors, com s’aplica la Realitat Augmentada a les aules?

Què és la Realitat Augmentada?

Com hem comentat, la Realitat Augmentada és una tecnologia que permet superposar informació digital sobre el món real, superposar sons, vídeos i gràfics a un entorn existent. Però, què aporta realment la Realitat Augmentada a un entorn educatiu tradicional? Vegem què permet:

  • Explorar objectes 3D: els estudiants poden visualitzar models 3D d’objectes, com ara cèl·lules, planetes, edificis històrics, animals i plantes, entre altres, observar-los des de diferents angles, explorar la seva estructura i aprendre detalls que d’una altra manera serien difícils de mostrar.
  • Experimentar amb simulacions: la RA crea simulacions que permet a l’alumnat experimentar amb diferents situacions i objectes. Per exemple, pot explorar com es desenvolupa una reacció química, com es mou l’energia en un circuit elèctric o com es comporta un objecte en diferents condicions físiques.
  • Explorar llocs històrics: utilitzant aplicacions de RA els estudiants poden accedir a llocs d’uns altres temps o èpoques, veure com es mostraven en el passat i com han canviat al llarg del temps. D’aquesta manera, poden aprendre sobre la història i l’evolució de diferents llocs i cultures.
  • Practicar habilitats: la RA també es pot fer servir per a ensenyar habilitats pràctiques, com la soldadura, la mecànica, l’arquitectura i la cirurgia, entre altres, en un entorn segur i controlat.

Característiques de la Realitat Augmentada

La Realitat Augmentada és una tecnologia que, en certa manera, pot canviar la forma en què s’ensenya i s’aprèn a les aules.

Permet aprendre de manera pràctica i experimental, ja que es pot interactuar amb simulacions i models 3D per a entendre millor conceptes abstractes i complexos. A més, la RA brinda l’oportunitat d’accedir a llocs i objectes que d’una altra manera serien difícils d’explorar o aconseguir, com a llocs històrics i museus, tenint accés a informació addicional sobre el que estan veient en temps real. També permet personalitzar l’aprenentatge segons les característiques, necessitats i habilitats de cada estudiant. Finalment, la RA també pot promoure l’aprenentatge col·laboratiu a l’aula, impulsant el treball en equip per a resoldre problemes i explorar diferents escenaris.

En resum, la Realitat Augmentada ofereix una experiència d’aprenentatge immersiva, pràctica i accessible. També permet personalitzar i fomentar l’aprenentatge col·laboratiu. Per aquestes raons, s’està convertint en una eina cada vegada més instaurada en l’àmbit educatiu.

Què opinen els experts sobre la Realitat Augmentada

Pel que respecta les opinions sobre l’ús de la Realitat Augmentada a les aules, es poden trobar diferents perspectives. En general, la majoria dels experts en educació consideren que la Realitat Augmentada pot ser una eina molt valuosa per a millorar l’experiència d’aprenentatge dels estudiants.

Segons un article publicat a Educación 3.0, l’ús de la RA a l’aula pot ajudar els estudiants a desenvolupar la seva capacitat d’adaptació i a potenciar la seva creativitat i innovació. A més, la Realitat Augmentada pot fer que les hores a l’aula siguin més divertides i atractives per als estudiants, la qual cosa pot millorar el seu compromís amb l’aprenentatge i la seva motivació.

Així mateix, l’article Implicaciones pedagógicas de la realidad aumentada para la mejora de la enseñanza de las ciencias en primaria, d’Alicia González Pérez i Isabel Cerezo Cortijo, conclou com afecta la implementació de la RA en l’assignatura de ciències a primària. L’objecte d’estudi era descobrir com afecta l’ús d’aquesta tecnologia en el rendiment acadèmic i en la motivació de l’alumnat. Els resultats obtinguts d’aquesta recerca afirmen, d’una banda, que hi ha moltes incidències positives de la implementació d’aquesta tecnologia, com la millora de l’aprenentatge dels estudiants, la seva motivació, així com l’activació de mecanismes d’aprenentatge actiu. No obstant això, i en contraposició, en un altre estudi on es va analitzar l’eficiència de la Realitat Augmentada en una aula introvertida, no es van poder trobar evidències sobre l’augment de beneficis quant als assoliments d’aprenentatge aconseguits.

Quant a les aplicacions específiques d’aquesta tecnologia a les aules, un estudi citat en una publicació de Ventana Abierta (Herramientas y propuestas de innovación basadas en la tecnología de la realidad aumentada aplicadas a la literatura infantil y juvenil), de Moreno i Onieva, assenyala diverses aplicacions que poden ser útils, com Aurasma, Quiver, Zookazam, Augmented, Layar o Chromville.

En conclusió, en general, els experts en educació consideren que la Realitat Augmentada pot ser una eina eficaç per a millorar l’experiència d’aprenentatge dels estudiants a l’aula. Fins i tot, alguns estudis indiquen que l’ensenyament amb realitat augmentada pot multiplicar per quatre la retenció de coneixements.

No obstant això, també és important tenir en compte que la implementació de la mateixa a les aules ha de ser acuradament planificada i avaluada per a garantir que s’utilitzi de manera efectiva i beneficiosa per als estudiants. En Clickedu apostem per la innovació educativa com a filosofia. Prova d’això és l’aposta per generar una aliança al costat d’Aumenta Vilanova, amb la seva plataforma VortX, una eina de creació de procediments pas a pas sense coneixements tècnics, amb suport per a Realitat Augmentada. Javier Campos, CTO de l’empresa, afirma que “les tecnologies, tant l’augmentada com la virtual, impactaran de manera molt considerable en l’educació, perquè canvia el paradigma de com estudiem, el paradigma de com vam mostrar la informació, per a poder entendre els conceptes i els processos de forma molt més visual i molt més interactiva”.