Despertant la passió per les STEM a les nenes!

En un món cada cop més tecnològic i digital, les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) s’han convertit en pilars fonamentals per al desenvolupament individual i social, perquè seran clau a les societats del futur. Tot i això, encara hi ha una bretxa significativa en la participació de les nenes i dones en aquestes àrees.

Fomentar las vocaciones STEM en las niñas

És per això que resulta crucial fomentar les vocacions STEM a les nenes des d’una edat primerenca, brindant-los les oportunitats i el suport necessaris perquè explorin el seu potencial i es converteixin en les futures científiques, enginyeres, tecnòlogues i matemàtiques que el món necessita.

Què és la bretxa de gènere als sectors STEM?

La bretxa de gènere a STEM es refereix al desequilibri que existeix en la representació d’homes i dones a les àrees de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, tant a nivell de formació com a nivell laboral.

A Espanya, 24 de cada 100 estudiants escullen una branca relacionada amb la ciència i d’ells, només 8 són noies, segons l’estudi “La bretxa de gènere a l’educació STEM” de la Universitat Pontifícia Comillas.

Aquesta infrarepresentació femenina als estudis STEM genera un menor percentatge de dones a les ocupacions STEM. D’acord amb l’informe “Dones a STEM: Des de l’educació bàsica fins a la carrera laboral” d’EsadeEcPol, actualment només el 5,5% de les dones ocupades a Espanya treballen en una posició STEM. En canvi, en els homes la xifra arriba al 13%. I, si es considera el total de posicions STEM, només un quart estan ocupades per dones, una proporció que s’ha mantingut constant des del 2011.

El desequilibri és encara més gran en informàtica. Així, per exemple, el Col·legi Oficial d’Enginyeria Infòrmatica de Catalunya només compta amb un 9% de dones col·legiades.

Per què les nenes no se senten atretes per les vocacions STEM?

La bretxa de gènere en tecnologia és molt seriosa i forma un cercle viciós del qual hem d’intentar escapar urgentment per les conseqüències per a la societat”, alerta Karina Gibert, doctora en Informàtica, experta en intel·ligència artificial i big data, i directora del centre de recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC).

Però, què passa? Per què les nenes no se senten atretes per les vocacions STEM? Des de molt petites, elles experimenten un biaix cap a les assignatures STEM, que perceben com a més difícils, encara que les seves qualificacions puguin ser objectivament superiors a les dels nens.

En opinió d’aquesta experta en perspectiva de gènere als sectors STEM, “el que passa és que les nenes segueixen rebent un missatge sistèmic que les orienta implícitament a cuidar els altres, a ser complaents, se’ls indueix el sentit maternal a través de regals de nines a què es canvien els bolquers, es dóna el biberó, es posa el termòmetre i tants microestímuls que al final del dia reben de diferents entorns per ocupar aquest rol social al món”, mentre que els nens estan cridats a construir i a liderar el món. I afegeix que el fet que tant els nens com les nenes d’avui siguin nadius digitals i que toquin tecnologia des de molt aviat no està aconseguint revertir aquesta bretxa.

Milagros Sáinz Ibáñez, psicòloga social experta en rols de gènere i investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya, coincideix amb l’anàlisi de les causes del major grau de desafecció i ansietat que les nenes senten cap a les matemàtiques: “Les causes tenen a veure amb una societat sustentada en valors lligats als rols i els estereotips de gènere, transmesos a través d’un procés de socialització al llarg de la vida diferent per als homes i per a les dones. Els homes són educats perquè siguin assertius, competitius, agressius en alguns casos, o que aspirin a interessar-se per objectes, i les dones perquè expressin bé les emocions, que s’interessin per persones o per les cures”.

Conseqüències de la manca de dones a STEM

La infrarepresentació femenina als sectors STEM comporta un efecte preocupant, i és que el disseny de la tecnologia no incorpora la mirada femenina, amb el consegüent biaix de gènere en els algorismes i en la construcció del futur.

De la mateixa manera, l’absència de dones al camp de la intel·ligència artificial ja està provocant que es reprodueixi el sexisme. “Si es construeix un sistema intel·ligent que aprèn prou sobre les propietats del llenguatge per poder-lo entendre i reproduir, en el procés també adquirirà associacions culturals històriques, entre elles els prejudicis de gènere. L’escassa participació de la dona al sector de la intel·ligència artificial ha de ser corregida per evitar que fins i tot les màquines, que es faran cada vegada més indispensables en el futur, es tornin masclistes”, adverteixen des de les Nacions Unides.

D’altra banda, aquesta bretxa de gènere fa que rarament es vegin dones liderant les organitzacions d’aquests sectors. Això comporta una manca total de referents que no facilita el descobriment de les vocacions STEM per part de les nenes. A més, a les organitzacions liderades per homes és més difícil que s’implementin polítiques d’igualtat de gènere. “La promoció de les dones segueix en fort desavantatge respecte als homes”, explica Karina Gibert.

Per què és important fomentar les vocacions STEM a les nenes?

Com hem vist, les raons de la importància de fomentar les vocacions STEM a les nenes són múltiples i de gran rellevància. Les recapitulem:

  • Igualtat d’oportunitats: Fomentar les vocacions STEM a les nenes contribueix a tancar la bretxa de gènere en aquests camps, permetent que tinguin les mateixes oportunitats que els nens per desenvolupar els seus talents i habilitats.
  • Empoderament femení: L’accés a les STEM empodera les nenes, brindant-los les mateixes eines i el coneixement necessaris per desenvolupar-se amb èxit en un món cada cop més tecnològic.
  • Diversitat de perspectives: La inclusió de les nenes a les STEM enriqueix aquestes àrees amb noves perspectives i enfocaments sobre la realitat, conduint a avenços i solucions més creatives, i a una societat més igualitària i equitativa.
  • Desenvolupament socioeconòmic: La major participació de les dones a les STEM impulsa el creixement econòmic i la innovació, generant beneficis per a tota la societat.

Com poden els centres educatius fomentar les vocacions STEM a les nenes?

Les escoles i els col·legis juguen un paper fonamental en el foment de les vocacions STEM a les nenes. Alguns suggeriments per aconseguir-ho serien:

  • Visibilitzar referents femenins: Mostrar a les nenes exemples de dones reeixides a les STEM les inspira i les motiva a seguir els seus passos.
  • Promoure la participació en activitats STEM: Oferir tallers, clubs i esdeveniments relacionats amb les STEM permet que les nenes experimentin i desenvolupin el seu interès en aquestes àrees.
  • Lluitar contra els estereotips de gènere: És important combatre la idea que les STEM són “per a nens/homes” i fomentar una cultura inclusiva on les nenes i les dones se sentin benvingudes i capaces.
  • Brindar suport i mentoria: En edats més avançades, quan s’acosta el moment d’escollir els estudis superiors, oferir a les adolescents assessorament i acompanyament per part de professionals STEM pot ajudar-les a superar obstacles i perseverar en les vocacions o els estudis.
  • Utilitzar eines educatives innovadores: L’ús de Clickedu permet integrar recursos i activitats per millorar l’experiència d’aprenentatge de les àrees STEM a l’aula.

En definitiva, fomentar les vocacions STEM a les nenes és una tasca crucial per construir un futur més equitatiu, pròsper i innovador. Els centres educatius, amb el suport d’eines com Clickedu, poden jugar un paper fonamental en aquest procés, empoderant les nenes i despertant-hi la passió per les ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques.

Demana una demo!